Divortul prin acordul sotilor - procedura notariala

În cazul divortului prin procedura notariala este admisibila reprezentarea, dar numai la depunerea cererii de divort, situatie în care mandatul (procura speciala încheiata în forma autentica) va cuprinde acordul sotului reprezentat (mandantului) cu privire la toate elementele mentionate în cerere. În mandatul de reprezentare la depunerea cererii de divort se va mentiona ca termenul comunicat mandatarului, conform art. 376 Cod civil, este termen în cunostinta pentru sotul reprezentat. Lipsa din mandatul de reprezentare a unuia din elementele mentionate în cerere atrage respingerea cererii de divort.
 
Dupa înregistrarea cererii de divort la RNECD si în registrul de divorturi de la biroul notarial, notarul public va sesiza autoritatea competenta în vederea efectuarii raportului de ancheta psihosociala, daca soti au copii minori.
În ceea ce priveste numele pe care copiii îl vor purta dupa divort, precizam ca acestia îsi vor pastra numele cuprins în actul de nastere.
În situatia în care pe parcursul procedurii divortului unul din soti decedeaza, casatoria înceteaza prin deces, iar procedura divortului se claseaza.
Dupa eliberarea certificatului de divort, fostii soti pot solicita notarului public  autentificarea unei conventii de lichidare a regimului matrimonial.
În cadrul procedurii divortului cu copii minori, audierea minorilor se face de catre notarul public dupa realizarea, de catre organele abilitate, a raportului de ancheta psihosociala.
În urma constatarii divortului, notarul public, pe baza întelegerii sotilor, va stabili parintele cu care va locui minorul, întrucât potrivit art. 400 Cod civil copilul nu poate locui decât la unul dintre parinti. 
 
Daca în urma analizarii cererii de divort si a documentelor depuse la dosar rezulta ca nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, conditiile legale, notarul public va întocmi o încheiere de respingere a cererii de divort, partile fiind îndrumate sa se adreseze instantei, conform art. 374 Cod civil. În acest caz, respingerea cererii de divort trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu, motivul respingerii cererii de divort, precum si îndrumarea partilor catre instanta.
Notarul public emite încheierea de respingere a cererii de divort în unul dintre urmatoarele cazuri, precum si în alte situatii în care nu sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul civil pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:
a) nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;
b) unul dintre soti este pus sub interdictie;
c) unul dintre soti nu îsi poate exprima consimtamântul liber si neviciat;
d) la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti sau nu sunt reprezentati ori mandatul de reprezentare nu cuprinde toate elementele obligatorii prevazute de art. 375 Cod civil, iar sotul prezent insista sa fie înregistrata cererea;
e) unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, în fata notarului public;
f) sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de prezentul regulament;
g) sotii nu se înteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;
h) sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie în original;
i) sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati, si nu s-a realizat acordul acestora cu privire la:
- exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti;
- stabilirea locuintei copiilor dupa divort ;
- dreptul sotului separat de copil de a pastra legaturi personale cu acesta/acestia;
- contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, învatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor;
j) unul dintre soti se prezinta în fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 376 Cod civil si declara ca nu mai staruie în cererea de divort;
k) unul dintre soti nu mai staruie în cererea de divort întrucât nu s-a prezentat în fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 376 Cod civil pentru a declara ca staruie în cererea de divort;
l) cererea a ramas fara obiect întrucât casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;
m) sotii se împaca;
n) sotii îsi retrag cererea de divort;
o) înainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria încetând în acest mod;
p) lipsa raportului de ancheta psihosociala;
q) imposibilitatea audierii minorului peste 10 ani;
r) concluziile raportului de ancheta psihosociala mentioneaza ca întelegerea sotilor cu privire la exercitarea în comun a autoritatii parintesti sau privind stabilirea locuintei minorului/minorilor nu este în interesul acestuia/acestora.
 
Categorii: 

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.