Acte necesare pentru testamente

5 Aprilie 2012 - 2:30am -- PowerUser
  • Actul de identitate al testatorului : carte/buletinul de identitate  . Actul de identitate trebuie prezentat în original.
  • Datele de identificare ale legatarului (nume/prenume, domiciliu, CNP),  pentru evidentierea corecta este necesara o copie a actului de identitate al legatarului (persoana in favoarea careia se lasa testamentul);    
  • Testatorul poate prezenta notarului un testament deja redactat de catre acesta  .    
  •  In cazul în care testatorul din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu poate semna este necesara prezenta a  2 (doi) martori având asupra lor actele de identitate

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.